Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - orgány pracoviska

Akademický senát (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Akademický senát (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predsedníčka:doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
podpredsedníčka:Ing. Denisa Halajová, PhD.
tajomníčka:Ing. Jana Černá, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.KKI FZKIviliam.barek@gmail.com, Viliam.Barek@uniag.sk
Ing. Anna Báreková, PhD.KKPaPÚ FZKIanna.barekova@gmail.com
Ing. Jana Černá, PhD.KBZ FZKIJana.Cerna@uniag.sk
Ing. Miroslav ČibikFZKI D-ARD den [roč 2]cibik.miro.o@gmail.com
Ing. Ján Čimo, PhD.KBaH FZKIjan.cimo@uniag.sk
Ing. Denisa Halajová, PhD.KZaKA FZKIdenisa.halajova@gmail.com, Denisa.Halajova@uniag.sk
Ing. Dagmar Hillová, PhD.KBZ FZKIdagmar.hillova@uniag.sk
Ing. Vladimír Kišš, PhD.KBaH FZKIvlado.kiss@gmail.com
Ing. Martin ManinaFZKI D-KID den [roč 3]martinmanina@yahoo.com
Ing. Miloslav MuchaDFZKI FZKImiloslav.mucha@uniag.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.KKPaPÚ FZKIZlatica.Muchova@gmail.com
Matúš OlejárFZKI B-KBC den [sem 3, roč 2]jahodovnik1994@gmail.com
Ing. Jakub Pagáč, PhD.FZKI D-KID [ukončené]pagac.jakub@gmail.com
Ing. Andrej Tárník, PhD.KBaH FZKIandrej.tarnik@uniag.sk
Ing. Attila Tóth, PhD.KZaKA FZKIat.attilatoth@gmail.com