Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - orgány pracoviska

Vedecká rada (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Aplikácia zobrazuje prehľad súčasných členov orgánu Vedecká rada (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva).

Súčasné obsadenie funkcií v orgáne:
predseda:prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedení všetci aktívni členovia orgánu.

Člen orgánuIdentifikáciaE-mailPoznámka
doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.KZ FZKIalena.andrejiova@uniag.sk
Ing. Zoltán Balkoext FZKIqbalko@is.uniag.skautorizovaný krajinný architekt
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.KKI FZKIviliam.barek@gmail.com, Viliam.Barek@uniag.sk
prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.ext FZKIqbejcek@is.uniag.skFŹP ČZU Praha
Ing. Mária Bihuňová, PhD.KZaKA FZKI, FZKIbihunova.maria@gmail.com, Maria.Bihunova@uniag.sk
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.KTKRP FBPTatiana.Bojnanska@uniag.skAgrobiotech
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.KZaKA FZKIlubica.feriancova@uniag.sk
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.KKI FZKI, FZKIpeter.halaj@uniag.sk
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.KKPaPÚ FZKI, R Rklaudia.halaszova@gmail.com, Klaudia.Halaszova@uniag.sk
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.KZ FZKI, ext FAPZalzbeta.hegedusova@uniag.sk
doc. Ing. Ján Horák, PhD.KBaH FZKI, FZKIjan.horak@uniag.sk
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.KBaH FZKI, FZKIdusan.igaz@uniag.sk
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.KOVV FZKIjaroslav.jedlicka@uniag.sk
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.ext FZKI, ext FAPZqlukaciki@is.uniag.skArborétum Borová Hora - TU Zvolen
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.ext DFZKI FZKIviliam.macura@stuba.sk
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.KKPaPÚ FZKIZlatica.Muchova@gmail.com
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.FAPZ, KEaB FAPZpeter.ondrisik@uniag.skFAPZ
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.KBZ FZKIviera.paganova@uniag.sk
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.KOVV FZKIOleg.Paulen@uniag.sk
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.FPV UKF Nitra
doc. Ing. Robert Pokluda, PhD.ext DFZKI FZKIrobert.pokluda@mendelu.czZF MU Brno, Lednice
doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc.ext DFZKI FZKIrehak@vuvh.skVÚVH Bratislava
Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.KZaKA FZKIjan.supuka@uniag.sk
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.KZaKA FZKI, FZKIroberta.stepankova@uniag.sk
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.KDaM TF, R Rzdenko.tkac@uniag.skTF
prof. Ing. Ján Tomáš, CSc.KCH FBPjan.tomas@uniag.sk
Ing. Marián VargaPlantex s.r.o., Piešťany