Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - orgány pracoviště

Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
Vědecká rada (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Kolegium děkana (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
Vedení fakulty (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)

Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Programová komise studijního programu (D-EM environmentálny manažment)
Programová komise studijního programu (D-IRV integrovaný rozvoj vidieka)