Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát
Správna rada
Vedecká rada

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium rektora
Vedenie univerzity

Tip Hľadáte ďalšie orgány?