Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - orgány pracoviště

Aplikace zobrazuje seznam orgánů zvoleného pracoviště. Seznam členů orgánu získáte kliknutím na šipku ve sloupci Seznam členů.

Druh orgánu: samosprávný

Orgán
Seznam členů
Akademický senát (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)
Vědecká rada (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Druh orgánu: další

Orgán
Seznam členů
Kolegium děkana (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)
Vedení fakulty (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Orgány studijních programů

Druh orgánu: komise

Orgán
Seznam členů
Programová komise studijního programu (D-ARd záhradná a krajinná architektúra)
Programová komise studijního programu (D-ARDA záhradná a krajinná architektúra (AJ))
Programová komise studijního programu (D-KId krajinné inžinierstvo)
Programová komise studijního programu (D-KIDA krajinné inžinierstvo (AJ))
Programová komise studijního programu (D-ZHd záhradníctvo)
Programová komise studijního programu (D-ZHDA záhradníctvo (AJ))