Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu)
Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu)
Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

OrgánZoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-AOM agrárny obchod a marketing)
Programová komisia študijného programu (D-AOMA agrárny obchod a marketing )
Programová komisia študijného programu (D-EMP ekonomika a manažment podniku)
Programová komisia študijného programu (D-EMPA ekonomika a manažment podniku )
Programová komisia študijného programu (D-EPP ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva)
Programová komisia študijného programu (D-EPPA ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva )