Technická fakulta - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Technická fakulta)
Vedecká rada (Technická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Technická fakulta)
Vedenie fakulty (Technická fakulta)

Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

OrgánZoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-DSD dopravné stroje a zariadenia)
Programová komisia študijného programu (D-DSD14 dopravné stroje a zariadenia)
Programová komisia študijného programu (D-KPD kvalita produkcie)
Programová komisia študijného programu (D-RSD riadiace systémy vo výrobnej technike)
Programová komisia študijného programu (D-TPL technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby)
Programová komisia študijného programu (D-TPL14 technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby)
Programová komisia študijného programu (D-VTD výrobné technológie)