Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)
Vedecká rada (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)
Vedenie fakulty (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva)

Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

OrgánZoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-ARD záhradná a krajinná architektúra)
Programová komisia študijného programu (D-ARDA záhradná a krajinná architektúra (AJ))
Programová komisia študijného programu (D-KID krajinné inžinierstvo)
Programová komisia študijného programu (D-KIDA krajinné inžinierstvo (AJ))
Programová komisia študijného programu (D-ZHD záhradníctvo)
Programová komisia študijného programu (D-ZHDA záhradníctvo (AJ))