Fakulta ekonomiky a manažmentu - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta ekonomiky a manažmentu)
Vedecká rada (Fakulta ekonomiky a manažmentu)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta ekonomiky a manažmentu)
Vedenie fakulty (Fakulta ekonomiky a manažmentu)