Technická fakulta - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Technická fakulta)
Vedecká rada (Technická fakulta)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Technická fakulta)
Vedenie fakulty (Technická fakulta)