Fakulta biotechnológie a potravinárstva - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Vedecká rada (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Vedenie fakulty (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)