Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

OrgánZoznam členov
Akademický senát (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
Vedecká rada (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)

Druh orgánu: ďalší

OrgánZoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)
Vedenie fakulty (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja)