Fakulta biotechnológie a potravinárstva - orgány pracoviska

Aplikácia zobrazuje zoznam orgánov zvoleného pracoviska. Zoznam členov orgánu získate kliknutím na šípku v stĺpci Zoznam členov.

Druh orgánu: samosprávny

Orgán
Zoznam členov
Akademický senát (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Vedecká rada (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)

Druh orgánu: ďalší

Orgán
Zoznam členov
Kolégium dekana (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)
Vedenie fakulty (Fakulta biotechnológie a potravinárstva)

Orgány študijných programov

Druh orgánu: komise

Orgán
Zoznam členov
Programová komisia študijného programu (D-ABT agrobiotechnológie)
Programová komisia študijného programu (D-MBI molekulárna biológia)
Programová komisia študijného programu (D-PZBA Potravinové zdroje a biotechnológie)
Programová komisia študijného programu (D-TEP technológia potravín)