Orgány

Následující tabulky obsahují přehled pracovišť a studijních programů, ke kterým jsou jmenovány univerzitní orgány. Kliknutím na odkaz ve sloupci "Orgány" se dostanete na seznam orgánů příslušného pracoviště nebo studijního programu vyučovaného na pracovišti (fakultě).

Pracoviště
Orgány
pracovišť
Orgány
stud. prog.
Orgány
stud. odborů
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (celouniverznitní orgány)
 
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta