Orgány

Nasledujúce tabuľky obsahujú prehľad pracovísk a študijných programov, ku ktorým sú menované univerzitné orgány. Kliknutím na odkaz v stĺpci "Orgány" sa dostanete na zoznam orgánov príslušného pracoviska alebo študijného programu vyučovaného na pracovisku (fakulte).

Pracovisko
Orgány
pracovísk
Orgány
štud. prog.
Orgány
štud. odborov
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (celouniverzitné orgány)
 
 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta