Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Centrum univerzitného športu (UP)

Obdobie ZS 2018/2019 - CUŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (ZS 2019/2020 - CUŠ).
 
   20. 04. 2018 12:00 - 01. 05. 2018 23:59  Registrácie
   01. 06. 2018 00:00 - 11. 07. 2018 23:59  Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
   04. 06. 2018 17:00 - 20. 06. 2018 23:59  Predubytovanie na študentských domovoch
   11. 06. 2018 00:00 - 31. 08. 2018 23:59  Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
01. 09. 2018  
 
 
 
    13. 09. 2018 14:00 - 19. 09. 2018 23:59  Zápis
   13. 09. 2018 14:00 - 04. 10. 2018 23:59  Zmeny v zápisoch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 02. 2019 14:00 - 06. 02. 2019 08:00  Zmeny v zápisoch (LS 2018/2019)
 
 
11. 02. 2019  
   07. 08. 2019 23:59 Uzávierka skúšobných správ