Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Centrum univerzitného športu (UP)

Obdobie ZS 2019/2020 - CUŠ

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

Zobraziť harmonogram aktuálneho obdobia (ZS 2020/2021 - CUŠ).
 
 
  12. 04. 2019 14:00 - 28. 04. 2019 23:59  
Registrácie
 
  02. 05. 2019 00:00 - 29. 05. 2019 23:59  
Podávanie žiadosti o študentský domov
 
  30. 05. 2019 00:00 - 11. 07. 2019 23:59  
Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
 
  30. 05. 2019 00:00 - 31. 08. 2019 23:59  
Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
 
  04. 06. 2019 17:00 - 20. 06. 2019 23:59  
Predubytovanie na študentských domovoch
01. 09. 2019  
 
 
 
  11. 09. 2019 16:00 - 18. 09. 2019 23:59  
Zápis
 
 
 
 
 
  23. 09. 2019 08:30 - 03. 10. 2019 23:59  
Zmeny v zápisoch
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  31. 01. 2020 14:00 - 05. 02. 2020 00:00  Zmeny v zápisoch (LS 2019/2020)
 
 
 
10. 02. 2020  
 
  31. 07. 2020 23:59 
Uzávierka skúšobných správ