Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Fakulta ekonomiky a manažmentu

Obdobie 2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEM

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   27. 04. 2017 - 25. 05. 2017   Podávanie žiadosti o študentský domov
   01. 05. 2017 00:00 - 31. 08. 2017 23:59  E-prihlášky
   01. 05. 2017 00:00 - 31. 08. 2017 23:59  Prezeranie e-prihlášok
   31. 05. 2017 08:00 - 12. 07. 2017 00:00  Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
   01. 06. 2017 17:00 - 20. 06. 2017 00:00  Predubytovanie na študentských domovoch
   22. 06. 2017 00:00 - 14. 08. 2017 23:59  Zber návratiek
   04. 08. 2017 00:00 - 27. 08. 2017 23:59  Odvolanie k žiadosti o ubytovanie uchádzača (v systéme návratiek)
   11. 08. 2017 00:01 - 22. 08. 2017 23:59  Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
01. 09. 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 05. 2018 00:00 - 31. 08. 2018 23:59  E-prihlášky (2018/2019 - doktorandské štúdiá)
   01. 05. 2018 00:00 - 31. 08. 2018 23:59  Prezeranie e-prihlášok (2018/2019 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 06. 2018 00:00 - 11. 07. 2018 23:59  Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
 
    04. 06. 2018 17:00 - 20. 06. 2018 23:59  Predubytovanie na študentských domovoch
 
 
    11. 06. 2018 00:00 - 09. 08. 2018 23:59  Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
 
 
 
 
 
 
 
    03. 07. 2018 00:00 - 22. 07. 2018 23:59  Zber návratiek (2018/2019 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
19. 07. 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2018