Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP)

Obdobie 2020/2021 - doktorandské štúdiá - SlPK

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
 
  05. 05. 2020 00:00 - 28. 05. 2020 23:59  
Podávanie žiadosti o študentský domov
 
  05. 05. 2020 00:00 - 25. 08. 2020 23:59  
Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
 
  04. 06. 2020 - 26. 06. 2020   Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
 
  04. 06. 2020 14:00 - 24. 06. 2020 23:59  
Predubytovanie na študentských domovoch
01. 09. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 10. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2021