Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Slovenská poľnohospodárska knižnica (UP)

Obdobie 2019/2020 - doktorandské štúdiá - SlPK

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   02. 05. 2019 00:00 - 29. 05. 2019 23:59  Podávanie žiadosti o študentský domov
   30. 05. 2019 00:00 - 11. 07. 2019 23:59  Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
   30. 05. 2019 00:00 - 31. 08. 2019 23:59  Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
   04. 06. 2019 17:00 - 20. 06. 2019 23:59  Predubytovanie na študentských domovoch
01. 09. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. 12. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020