Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Období LS 2019/2020 - FEŠRR

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

 
   31. 1. 2020 14:00 - 5. 2. 2020 00:00  Změny v zápisech
10. 2. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 4. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1. 8. 2020 Uzávěrka zkušebních zpráv (ZS 2019/2020)
Uzávěrka zkušebních zpráv
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2020