Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Obdobie LS 2019/2020 - FEŠRR

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   31. 01. 2020 14:00 - 05. 02. 2020 00:00  Zmeny v zápisoch
10. 02. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03. 04. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    01. 08. 2020 Uzávierka skúšobných správ (ZS 2019/2020)
Uzávierka skúšobných správ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. 09. 2020