Harmonogram akademického roku

Právě pracujete s fakultou: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Období ZS 2020/2021 - FEŠRR

Tato aplikace umožňuje zobrazení harmonogramu určitého období. Začátek a konec období je zobrazen vlevo od osy a akce jsou zobrazeny vpravo od osy. Na levé straně od osy je rovněž zobrazeno aktuální datum. Akce, které jsou zobrazeny kurzívou a odděleny černou čárou, patří do tohoto období logicky, ale ne časově. Akce, které jsou zobrazeny šedou barvou, patří do tohoto období časově, ale logicky patří k jinému období.

Zobrazit harmonogram aktuálního období (ZS 2019/2020 - FEŠRR).
 
   1. 1. 2020 - 17. 11. 2020   E-přihlášky
   1. 1. 2020 - 17. 11. 2020   Prohlížení e-přihlášek
1. 9. 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 2. 2021