Final thesis assignment form – Ing. Joanna Korczyk-Szabó, PhD. – FAaFR D-VRP ext [year 5]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Joanna Korczyk Szabó
Študijný program:všeobecná rastlinná produkcia
Študijný odbor:
6.1.6. všeobecná rastlinná produkcia
Evidenčné číslo:
FAPZ-102529-1774
Vedúci práce:
prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
 
 
Názov práce:Triticum spelta ako netradičný zdroj pre funkčné potraviny
 
 
Dátum zadania:
15. 05. 2012
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2012