Zadanie záverečnej práce – Ing. Eva Ivanišová, PhD. – FBP D-TEP den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Eva Ivanišová
Študijný program:
technológia potravín
Študijný odbor:
potravinárstvo
Evidenčné číslo:FBP-17323-279
Vedúci práce:
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.
 
 
Názov práce:
Obilniny ako významný zdroj antioxidačných a biologicky cenných látok
 
 
Anotácia:
Obilniny patria k najstarším potravinovým zdrojom a človek ich pestuje už celé tisícročia. Obsahujú významné množstvo biologicky cenných látok ako sú sacharidy, bielkoviny, lipidy, antioxidanty, minerálne látky a vláknina. Osobitný význam majú antioxidanty obilnín, ktoré vykazujú veľa pozitívnych vplyvov na ľudské zdravie a znižujú riziko chronických ochorení, vrátane rakoviny. Cieľom doktorandskej práce je sledovať antioxidačnú aktivitu extraktov z frakcionovaných obilnín (mlynské frakcie - múka I., múka II., vymieľacie otruby a šrotové otruby) pomocou metódy DPPH, metódy FRAP a taktiež sledovať obsah celkových fenolov a flavonoidov. Ďalej pomocou chromatografických separácií identifikovať jednotlivé antioxidanty a vyjadriť percento ich účinnosti v jednotlivých frakciách. Na základe získaných výsledkov vybrať najlepšie vzorky obilnín a tieto aplikovať do modelovej potraviny.
 
 
Rozsah práce:
130
 
 
Dátum zadania:01. 10. 2008
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012