Zadanie záverečnej práce – Ing. Tatiana Kaletová, PhD. – FZKI D-KID den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100918-162
Vedúci práce:doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
  
Názov práce:Retencia a spotreba vody v poľnohospodársky využívanej krajine
  
Dátum zadania:08. 07. 2011
  
Dátum odovzdania:25. 07. 2011