Zadání závěrečné práce – Mgr. Miriam Jarošová, PhD. – FZKI D-KId ext [roč 5]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Mgr. Miriam Jarošová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100919-49927
Vedúci práce:
doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
 
 
Názov práce:Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
 
 
Anotácia:
 Faktor sucha z pohľadu klimatických zmien prebiehajúcich na časti územia SR. Územie je vybrané s ohľadom na rozličné nadmorské výšky v západnej časti Slovenska. Na základe rozličných indexov sucha sa snažím zistiť, že sa prípadný nedostatok zrážok v poslednom klimatickom normále prejavuje v niektorých častiach krajiny viac ako v iných. Práca poskytne pohľad na v súčasnej dobe vysoko diskutovanú tému o prehlbovaní sa sucha v rozličných nadmorských výškach v istej časti Slovenska.
 
 
Rozsah práce:
80
 
 
Dátum zadania:
01. 09. 2010
 
 
Dátum odovzdania:30. 05. 2016