Final thesis assignment form – Mgr. Miriam Jarošová, PhD. – FZKI D-LE ext [year 5]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra biometeorológie a hydrológie
 
Akademický rok: 2015/2016
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Miriam Jarošová
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100919-49927
Vedúci práce:doc. Ing. Dušan Igaz, PhD.
  
Názov práce:Faktor sucha v integrovanom manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien
  
Anotácia: Faktor sucha z pohľadu klimatických zmien prebiehajúcich na časti územia SR. Územie je vybrané s ohľadom na rozličné nadmorské výšky v západnej časti Slovenska. Na základe rozličných indexov sucha sa snažím zistiť, že sa prípadný nedostatok zrážok v poslednom klimatickom normále prejavuje v niektorých častiach krajiny viac ako v iných. Práca poskytne pohľad na v súčasnej dobe vysoko diskutovanú tému o prehlbovaní sa sucha v rozličných nadmorských výškach v istej časti Slovenska.
  
Rozsah práce:80
  
Dátum zadania:01. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2016