Final thesis assignment form – Ing. Eva Tvrdá, PhD. – FBFS D-MBI den [year 4]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2013/2014
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Eva Tvrdá
Študijný program:molekulárna biológia
Študijný odbor:4.2.3. molekulárna biológia
Evidenčné číslo:FBP-17327-49880
Vedúci práce:prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
  
Názov práce:Mechanizmy protektivity spermií proti oxidatívnemu stresu
  
Dátum zadania:29. 05. 2010
  
Dátum odovzdania:29. 05. 2014