Zadanie záverečnej práce – Ing. Vladimíra Kňazovická, PhD. – FBP D-MBI den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra mikrobiológie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Vladimíra Kňazovická
Študijný program:molekulárna biológia
Študijný odbor:4.2.3. molekulárna biológia
Evidenčné číslo:FBP-17327-237
Vedúci práce:doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
  
Názov práce:Biodiverzita mikroorganizmov v mede s využitím molekulárno-biologických metód vo vzťahu k fyzikálno-chemickým vlastnostiam medu.
  
Dátum zadania:30. 05. 2011
  
Dátum odovzdania:29. 08. 2011