Zadanie záverečnej práce – Ing. Anton Kováčik, PhD. – FBP D-MBI den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Dátum odovzdania

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok:
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Anton Kováčik, PhD.
Študijný program:molekulárna biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-17327-49996
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
  
Názov práce:Využitie molekulárno - genetických metód pre identifikáciu markerov kvality mäsa ošípaných.
  
Dátum zadania:01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:nezadané