Zadanie záverečnej práce – Ing. Anton Kováčik, PhD. – FBP D-MBI den [roč 4]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Dátum odovzdania

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok:
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Anton Kováčik, PhD.
Študijný program:
molekulárna biológia
Študijný odbor:
4.2.3. molekulárna biológia
Evidenčné číslo:
FBP-17327-49996
Vedúci práce:
prof. Ing. Jozef Bulla, DrSc.
 
 
Názov práce:Využitie molekulárno - genetických metód pre identifikáciu markerov kvality mäsa ošípaných.
 
 
Dátum zadania:
01. 10. 2007
  
Dátum odovzdania:
nezadané