Final thesis assignment form – Ing. Jana Hutková – FBFS B-AGP den [term 6, year 3]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Jana Hutková
Študijný program:Aplikovaná biológia
Študijný odbor: biológia
Evidenčné číslo:FBP-5607-36854
Vedúci práce:prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
  
Názov práce:Resveratrol a jeho účinok na sekrečnú aktivitu granulóznych buniek vaječníkov prasničiek in vitro
  
Dátum zadania:23. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:20. 05. 2011 prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Vedúci katedry