Zadanie záverečnej práce – Ing. Iveta Sanitrová – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Iveta Sanitrová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-29351
Vedúci práce:doc. Ing. Iveta Zentková, CSc.
  
Názov práce:Analýza ponuky a dopytu po produkte vybranej firmy
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:20. 04. 2011 prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry