Final thesis assignment form – Ing. Ivana Krčmárová – FBFS I-TNP ext [term 6, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Katedra výživy zvierat
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Ivana Krčmárová
Študijný program:
Technológia potravín
Študijný odbor: potravinárstvo
Evidenčné číslo:
FBP-5615-30135
Vedúci práce:Ing. Branislav Gálik, PhD.
 
 
Názov práce:
Analýza obsahu minerálnych látok vo vybranom drobnom ovocí
 
 
Anotácia:Zdroje minerálnych látok vo výžive. Makroelement, mikroelementy, stopové prvky. Ovocie ako zdroj minerálnych živín, obsah minerálnych látok v rôznom druhu ovocia. Podmienky skladovania ovocia. Obsah makroprvkov v ovocí. Obsah vápnika, fosforu, horčíka, draslíka, sodíka. Obsah mikroprvkov a stopových prvkov v ovocí. Obsah železa, selénu, mangánu a pod. Drobné ovocie ako zdroj minerálnych látok. Maliny, jahody, černice, stolové hrozno.
 
 
Dátum zadania:13. 04. 2011
  
Dátum odovzdania:
18. 04. 2011 
doc. Ing. Milan Šimko, PhD.
Vedúci katedry