Zadanie záverečnej práce – Ing. Natália Bajteková – FZKI I-KII ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Natália Bajteková
Študijný program:
krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-100917-31455
Vedúci práce:
Ing. Ľubomír Konc
 
 
Názov práce:Trávnikové využitie tráv v krajinárskych úpravách
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:08. 04. 2011
 
 
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Vedúci katedry