Zadanie záverečnej práce – Ing. Oľga Karvacká – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra manažmentu
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Oľga Karvacká
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-34791
Vedúci práce:Ing. Radovan Savov, PhD.
  
Názov práce:Manažment výroby v podmienkach vinárskeho podnikateľského subjektu
  
Dátum zadania:09. 12. 2010
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD.
Vedúci katedry