Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Gajdoš – FEŠRR I-RR den [sem 4, roč 2]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Katedra verejnej správy
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Gajdoš
Študijný program:
Regionálny rozvoj
Študijný odbor:
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj
Evidenčné číslo:
FEŠRR-5741-31020
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
 
 
Názov práce:
Ekonomický potenciál - bonita vybraných krajských miest SR
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:29. 04. 2011 
Ing. Maroš Valach, PhD.
Vedúci katedry