Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Girmanová – FEM I-EKP den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Jana Girmanová
Študijný program:ekonomika podniku
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-5622-34632
Vedúci práce:Ing. Magdaléna Laurová, CSc.
  
Názov práce:Zhodnotenie finančno-ekonomickej analýzy vo vybranom PD Michalovce
  
Dátum zadania:13. 01. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry