Final thesis assignment form – Ing. Lenka Hriníková – FEM I-AOM den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra informatiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Hriníková
Študijný program:agrárny obchod a marketing
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17329-34662
Vedúci práce:doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
  
Názov práce:Informačná bezpečnosť v oblasti využívania IKT v podnikoch
  
Dátum zadania:14. 01. 2011
  
Dátum odovzdania:01. 05. 2012 doc. Ing. Klára Hennyeyová, CSc.
Vedúci katedry