Zadanie záverečnej práce – Mgr. Peter Hlaváč, PhD. – TF D-TPL ext [roč 5]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Dátum odovzdania

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra fyziky
 
Akademický rok:
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Mgr. Peter Hlaváč, PhD.
Študijný program:technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-7234-1478
Vedúci práce:doc. RNDr. Dušan Brozman
  
Názov práce:Reologické vlastnosti potravinárskych materiálov
  
Dátum zadania:01. 10. 2006
  
Dátum odovzdania:nezadané