Zadanie záverečnej práce – Ing. Igor Lobodáš – TF I-PSZ ext [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra dopravy a manipulácie
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Igor Lobodáš
Študijný program:prevádzka dopravných strojov a zariadení
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5686-31561
Vedúci práce:prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
  
Názov práce:Hodnotenie vlastností ekologickej hydraulickej kvapaliny aplikovanej v poľnohospodárskom traktore
  
Dátum zadania:02. 09. 2010
  
Dátum odovzdania:05. 05. 2011 doc. Ing. Ľubomír Hujo, PhD.
Vedúci katedry