Zadanie záverečnej práce – Ing. Martin Nevlaha – TF I-SBT den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Martin Nevlaha
Študijný program:
spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
TF-5689-31618
Vedúci práce:prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
 
 
Názov práce:
Meranie výšky hladiny sypkých materiálov v zásobníkoch
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
13. 12. 2010 
doc. Ing. Ondrej Lukáč, PhD.
Vedúci katedry