Zadanie záverečnej práce – Ing. Eleonóra Tóthová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra výživy ľudí
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Eleonóra Tóthová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-28455
Vedúci práce:
Ing. Jana Kopčeková, PhD.
 
 
Názov práce:
Zisťovanie postojov vegetariánov k spôsobu ich stravovania
  
Dátum zadania:25. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
12. 04. 2011 
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Vedúci katedry