Zadání závěrečné práce – Ing. Ivan Mučaji – FEM B-EKP den [sem 4, roč 3]

Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra ekonomiky
 
Akademický rok: 2011/2012
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ivan Mučaji
Študijný program:
ekonomika podniku
Študijný odbor:3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Evidenčné číslo:
FEM-5620-38409
Vedúci práce:
Ing. Roman Serenčéš, PhD.
 
 
Názov práce:
Integračný proces Srbska do EÚ a poľnohospodársky sektor
 
 
Dátum zadania:08. 02. 2011
  
Dátum odovzdania:
01. 05. 2012 
doc. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc.
Vedúci katedry