Zadanie záverečnej práce – Ing. Jozef Fába – FEM I-AOM den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Katedra jazykov
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Jozef Fába
Študijný program:
agrárny obchod a marketing
Študijný odbor:
ekonómia a manažment
Evidenčné číslo:FEM-17329-29386
Vedúci práce:
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
 
 
Názov práce:
Porovnanie kvality služieb vybraného supermarketu na Slovensku a v Nemecku
 
 
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
15. 04. 2011 
PaedDr. Ľubomíra Moravcová, PhD.
Vedúci katedry