Zadanie záverečnej práce – Ing. Michal Kačinec – FZKI I-KII den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra krajinného inžinierstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Michal Kačinec
Študijný program:krajinné inžinierstvo
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FZKI-100916-31804
Vedúci práce:prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
  
Názov práce:Zakladanie a optimalizácia vodného režimu pôdnych profilov športových plôch
  
Anotácia:Cieľom diplomovej práce bude navrhnúť projekt rekonštrukcie hlavného futbalového ihriska v Novej Bani. Riešenie bude zamerané na návrh odvodnenia ihriska a na návrh závlahy futbalového ihriska.
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:10. 05. 2011 Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Vedúci katedry