Zadanie záverečnej práce – Ing. Martina Verešová, PhD. – FZKI D-ARD den [roč 3]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Martina Verešová, PhD.
Študijný program:
záhradná a krajinná architektúra
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
FZKI-17380-221
Vedúci práce:Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.
  
Názov práce:
Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska
 
 
Dátum zadania:
04. 08. 2011
 
 
Dátum odovzdania:20. 08. 2011