Final thesis assignment form – Ing. Veronika Pindešová – FAaFR I-CHO den [term 4, year 2]

This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra špeciálneho chovateľstva
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Veronika Pindešová
Študijný program:špeciálne chovateľské odvetvia
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5648-29197
Vedúci práce:Ing. Jana Hanusová, PhD.
  
Názov práce:Chov chameleónov a zdravotná problematika ich chovu v teráriových podmienkach
  
Dátum zadania:15. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:21. 04. 2011 doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.
Vedúci katedry