Zadanie záverečnej práce – Ing. Tomáš Dzurko – TF I-PTI den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Tomáš Dzurko
Študijný program:poľnohospodárska technika
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:TF-5677-30052
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  
Názov práce:Zhodnotenie environmentálnych aspektov technologicko-technickej modernizácie vo vybraných chovoch zvierat
  
Dátum zadania:03. 11. 2010
  
Dátum odovzdania:12. 05. 2011 prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.
Vedúci katedry