Zadanie záverečnej práce – Ing. Jana Majerová – FAPZ I-VLU den [sem 4, roč 2]

Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Vedúci katedry

 
 
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Katedra telesnej výchovy a športu
 
Akademický rok: 2010/2011
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Ing. Jana Majerová
Študijný program:
výživa ľudí
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:FAPZ-5661-28564
Vedúci práce:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
  
Názov práce:
Bielkovinová výživa v kulturistike a fitness
 
 
Dátum zadania:
03. 11. 2010
 
 
Dátum odovzdania:
12. 04. 2011